سازمان ها و ادارات

سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران
شركت كنترل ترافيک تهران
وزارت جهاد كشاورزي استان اصفهان
سازمان آرامستانهاي استان البرز
شهرداري دماوند جهت ناوگان موتوري و اداري
دفتر همكاريهاي فناوري نهاد رياست جمهوري
ستاد نانو نهاد رياست جمهوري
بانک سرمايه جهت خودروهاي پول رسان و اداري
بانک كارآفرين جهت خودروهاي پول رسان و اداري
اداره كل امور عشاير استان اردبيل
اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي آذربايجان شرقي
موسسه خيريه سمر

جهت دریافت رزومه مسفا کلیک نمایید.