صنعت آب و برق

سازمان آب و برق خوزستان
شركت متانير
شركت توزيع نيروي برق استان گستان
شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان غربي
شركت آب منطقه اي استان خراسان رضوي
شركت آب منطقه اي استان اردبيل
شركت آبزاي شمال )پيمانكار آبفا(
شركت افراز پيمايش جهت ناوگان امداد اداره آب و برق خوزستان

جهت دریافت رزومه مسفا کلیک نمایید.